Hej, jeg hedder Bassam El-Daoud

Jeg er opvokset i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon. Nu bor jeg i Danmark, hvor mine børn født. Jeg elsker Danmark og vores fælles værdier som frisind, frihed og retsind.

Men jeg kan se, at der i høj grad er brug for at værne om de værdier og om det fællesskab, vi alle har brug for at være en del af.  Et fællesskab for os alle i et samfund, der virker til i højere og højere grad at ville dele os op i ‘os’ og ‘dem’. 

Derfor stiller jeg op for De Radikale Venstre til folketingsvalget 2019.

Hej, jeg hedder Bassam El-Daoud

Jeg er opvokset i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon. Nu bor jeg i Danmark, hvor mine børn født. Jeg elsker Danmark og vores fælles værdier som frisind, frihed og retsind.

Men jeg kan se, at der i høj grad er brug for at værne om de værdier og om det fællesskab, vi alle har brug for at være en del af.  Et fællesskab for os alle i et samfund, der virker til i højere og højere grad at ville dele os op i ‘os’ og ‘dem’. 

Derfor stiller jeg op for De Radikale Venstre til folketingsvalget 2019.

Troværdighed tilbage i politik

Noget, som jeg savner, er troværdighed i politik. Jeg mener, at politik er kommet for langt væk fra den enkelte borger. På den seneste årlige undersøgelse af de mest troværdige faggrupper i Danmark havner politikere på absolut sidste plads ud af samtlige 25 faggrupper i undersøgelsen. For andet år i træk vel og mærke. Det kan og skal der laves om på. 

Mod. Det kræver mod at give sine meninger og holdninger til kende. Det kræver mod at turde lade sig udfordre af andres meninger og holdninger. Og det kræver mod at holde fast i sine politiske ideologier, selv når andre sælger ud af deres i jagten på stemmerne.

Det handler om mennesker, og det handler om troværdighed i politik.

Samtalen er det vigtigste

Jeg er godt træt af den polarisering der kendetegner den samfundspolitiske debat i dagens Danmark. Jeg vil arbejde for at skabe en politisk platform, hvor der tales med hinanden og ikke til hinanden. Verden er ikke så sort-hvid, som den ofte bliver præsenteret både i medierne og i den politiske debat.

Jeg tror på, at samtaler mellem mennesker kan bringe os tættere på hinanden, på tværs af kulturelle, sociale og religiøse skel. Jeg oplever desværre, at vores samfund i dag er splittet, og samtalerne mangler.  Populismen og ekstremismen har gode vækstmuligheder, når det er hadet og frygten, der præger dagsordenen.

Særligt vores folkevalgte politikere har et stort ansvar for at gå forrest og vise vejen. Derfor er mit håb for Danmark, at vi igen tør møde hinanden og gå sammen mod en lysere fremtid.

Disse emner står mit hjerte nært:

En grønnere fremtid

For mig er valgkampens vigtigste tema ambitiøse klimahandlinger, for ikke at miste grebet om klimaforandringerne. Flere og flere mennesker på tværs af lande og kontinenter har fået øjnene op for de store udfordringer, der venter os, hvis udviklingen skal vendes.

Alt for mange politikere tøver forsat med reelle og ambitiøse handlinger på klimaområdet. De tager simpelthen ikke problemerne alvorligt nok, på trods af alle tegn på, at politisk handling ikke kan vente længere. Vi har ikke råd til at sætte tingene på pause.

Bedre normeringer

Vores børn skal ikke blot ”opbevares”, når de kommer i daginstitutionerne, men de skal lære, lege og udvikle sig. Der er i dag helt uacceptable dårlige vilkår for børnene i vores daginstitutioner, hvor der er alt for få voksne til alt for mange børn.

Det kan ganske enkelt ikke passe, at der kan findes midler til unødvendige omfartsveje, øde øer og billigere luksusbiler, mens det forsat halter med at finde de nødvendige ressourcer til bedre pædagogiske normeringer.

Ingen fattige børn i Danmark

Et enkelt år i fattigdom i starten af teenageårene giver et løntab på over 12 pct. som voksen. Ikke alene er det uværdigt, at antallet af børn, der vokser op i fattigdom i Danmark, er stigende, det er også en enorm dårlig investering.

Nogle af de store syndere for denne kedelige udvikling er de såkaldte fattigdomsydelser såsom kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. For af stoppe den voksende ulighed skal begge fattigdomsydelser afskaffes.

En grønnere fremtid

For mig er valgkampens vigtigste tema ambitiøse klimahandlinger for ikke at miste grebet om klimaforandringerne. Flere og flere mennesker på tværs af lande og kontinenter har fået øjnene op for de store udfordringer, der venter os, hvis udviklingen skal vendes.

Alt for mange politikere tøver forsat med reelle og ambitiøse handlinger på klimaområdet. De tager simpelthen ikke problemerne alvorligt nok, på trods af alle tegn på at politisk handling ikke kan vente længere. Vi har ikke råd til at sætte tingene på pause.

Bedre normeringer

Vores børn skal ikke blot ”opbevares”, når de kommer i daginstitutionerne, men de skal lære, lege og udvikle sig. Der er i dag helt uacceptable dårlige vilkår for børnene i vores daginstitutioner, hvor der er alt for få voksne til alt for mange børn.

Det kan ganske enkelt ikke passe, at der kan findes midler til unødvendige omfartsveje, øde øer og billigere luksusbiler, mens det forsat halter med at finde de nødvendige ressourcer til bedre pædagogiske normeringer.

Ingen fattige børn i Danmark

Et enkelt år i fattigdom i starten af teenageårene giver et løntab på over 12 pct. som voksen. Ikke alene er det uværdigt, at antallet af børn der vokser op i fattigdom i Danmark er stigende, det er også en enorm dårlig investering.

Nogle af de store syndere for denne kedelige udvikling er de såkaldte fattigdomsydelser såsom kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. For af stoppe den voksende ulighed skal begge fattigdomsydelser afskaffes.

Om mig

Jeg er 44 år og bor sammen med min kone og vores 3 børn på 4, 13 og 17 år. Født og vokset op i en palæstinensisk flygtningelejr i Libanon, og kom til Danmark som flygtning i 1987. Uddannet socialrådgiver i 2002, og har flere års erfaring indenfor Børn og Unge-området. Jeg drømmer om et Danmark, som er drevet af håb, ambitioner og troen på det gode i mennesket.

Det er den drøm, der har drevet mig ind i politik. Jeg tror inderligt på, at det er vigtige værdier, som vi har brug for at holde for øje i vores bestræbelser på at skabe en god fremtid for den enkelte og for samfundet generelt. Alt for længe har populismen og frygten været drivkraften i politik, og følgevirkningerne er splittelse, had og grobund for ekstremisme.

Vi kan mere, og vi fortjener mere.

CV

  • Områdeleder Trancit, en privat konsulentvirksomhed 2017 –
  • Leder Foranstaltningsområdet, Skanderborg Kommune 2015 – 2017
  • Leder Døgnbehandlingstilbud, Aalborg Kommune 2013 – 2015
  • Leder Børn og Ungehuset Løvbakken, Aalborg Kommune 2012 – 2013
  • Fritids og Ungdomsklubleder, Bispehaven Aarhus Kommune 2005 – 2012
  • Opsøgende koordinator, Aarhus Kommune 2004 – 2005
  • Opsøgende medarbejder, ungdomscentret Aarhus Kommune 2002 – 2004
  • Uddannet socialrådgiver 2002